Được học thử
Cam kết chất lượng
Email

giasutainangtre.vn@gmail.com

Tư vấn 24/7

0903331985

Học thử 2 buổi đầu tiên

www.cangiasu.edu.vn

Các học viên đếu được học thử 2 buổi học đầu tiên:

– Nếu sau 2 buổi đầu tiên học mà học viên cảm thấy gia sư giảng dạy không hợp hoặc không hài lòng bất cứ điều gì, thì học viên được đổi gia sư miễn phí, 2 buổi đầu tiên đó học viên không mất bất kỳ khoảng học phí nào.

– Còn trường hợp nếu sau 2 buổi học thử học viên cảm thấy hài lòng về gia sư trực tiếp giảng dạy và mong muốn tiếp tục học với gia sư đó, thì học phí sẽ được tính từ buổi đầu tiên gia sư giảng dạy.